Władza rodzicielska

W dniu 29 sierpnia 2015 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem/ dziećmi stron. Otóż dotychczas strona, która występowała do Sądu z pozwem o rozwód musiała przedstawić porozumienie/ plan wychowawczy w sytuacji kiedy władza rodzicielska miała być wykonywana przez obojga rodziców. W braku porozumienia sąd rozwodowy obowiązkowo ograniczał władzę rodzicielską tego z rodziców, który nie sprawował bezpośredniej pieczy nad dzieckiem, czyli tego z rodziców, z którym dziecko na stałe nie zamieszkiwało. W praktyce często zdarzało się, iż strona - rodzic, która występowała z pozwem o rozwód musiała wnosić o ograniczenie sobie władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem tylko dlatego, iż druga strona - rodzic, u którego stale przebywało dziecko, nie podpisywała porozumienia bez żadnego powodu. Obecnie, zgodnie z nowymi przepisami Sąd w wyroku orzekającym rozwód rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków nie warunkując już przedstawienia przez strony porozumienia. Oczywiście przepis dalej wskazuje, iż Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka, jednakże obecnie nie jest to wymóg niezbędny by Sąd powierzył władzę rodzicielską obojgu rodzicom.