Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie sygn. akt: III CZP 21/15 orzekł, że w sprawie o wpis do rejestru zastawów skarga kasacyjna jest dopuszczalna.