Prawo administracyjne

Sprawy związane z działalnością organów państwowych i innych podmiotów działających w ramach administracji publicznej. Obejmuje ono zarówno przepisy proceduralne, jak i kontrolujące działalność administracji w ogóle i jej szczegółowych działów. Zakłada też możliwość zastosowania przymusu państwowego w celu jego realizacji.

 

Zakres obsługi:

  • reprezentowanie Klientów przez sądami administracyjnymi oraz innymi organami administracyjnymi,
  • odwoływanie się od decyzji administracyjnych,
  • opracowywanie wniosków, pism na potrzeby postępowania administracyjnego,
  • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa administracyjnego.