Prawo cywilne

Sprawy z zakresu stosunków majątkowych, jak również niemajątkowych, między równorzędnymi podmiotami prawa. Prawo cywilne dotyczy zwłaszcza dóbr osobistych, np.: nazwiska, zdrowia, twórczości naukowej czy artystycznej, tajemnicy korespondencji, wolności sumienia i wyznania itp., lecz także rzeczowych – reguluje formy korzystania z rzeczy (np. użytkowanie, zastaw, hipoteka).

 

Zakres obsługi:

  • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
  • sporządzanie analiz i opinii prawnych,
  • windykacja należności,
  • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień,
  • doradztwo prawne w omawianym zakresie.