Prawo gospodarcze i handlowe

Jest z gałęzi prawa prywatnego, dotycząc obrotu profesjonalnego. W Polsce reguluje je obecnie Kodeks spółek handlowych, ale normuje on tylko „ustrojową" część prawa handlowego, nie zostały natomiast w pełni skodyfikowane regulacje czynności handlowych. Część z nich została jedynie ujęta w Kodeksie Cywilnym (umowa agencyjna, komisu, spedycji, przewozu, składu). Generalnie prawo handlowe jest traktowane w Polsce jako część prawa gospodarczego.

 

Zakres obsługi:

  • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców,
  • rejestracja spółek,
  • reprezentacja klientów w postępowaniach gospodarczych,
  • postępowania upadłościowe i naprawcze,
  • fuzje,
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, porozumień, uchwał, itp.
  • optymalizacja podatkowa,
  • windykacja należności.