Prawo karne

Sprawy dotyczące zakazów popełniania czynów, które jako społecznie niebezpieczne stanowią przestępstwo. Prawo karne obejmuje całość ważnych stosunków społecznych, precyzuje je zaś Kodeks Karny podpisany przez Sejm w czerwcu 1997, a obowiązujący od 1998 roku.

 

Zakres obsługi:

  • obrona przed Sądami we wszystkich instancjach,
  • opracowywanie pism procesowych, wniosków dowodowych, apelacji, kasacji,
  • reprezentacja pokrzywdzonego, powoda lub oskarżonego w procesach karnym,
  • udział w procesach w charakterze oskarżyciela,
  • pomoc prawna dla podejrzanych lub oskarżonych.