Prawo zamówień publicznych

Sprawy związane z procedurami zamówień publicznych, dotyczące zarówno zamawiających, jak również wykonawców, a także ich pełnomocników będących adwokatami bądź radcami prawnymi.

 

Zakres obsługi:

  • pomoc prawna w opracowywaniu ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
  • pomoc w przygotowywaniu oraz przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  • audyt prawny prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  • sporządzanie odwołań, sprzeciwów i skarg w omawianym zakresie,
  • reprezentacja w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami,
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie spraw związanych z zamówieniami publicznymi,
  • kompleksowe doradztwo prawne w omawianym zakresie.